Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος

τ. Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης

Αγαπητοί φίλοι,

 

Μία από τις αρχικές μου επιδιώξεις κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, ήταν η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας με στόχο την ταχύτερη και ακριβέστερη μετάδοση των πληροφοριών, τόσο μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου, όσο και μεταξύ των υπηρεσιών και των δημοτών.

Η άμεση και έγκυρη ενημέρωση  των υπηρεσιών του δήμου, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχύτερη αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών και άρα στην ορθότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των υλικών και του εξοπλισμού της κάθε υπηρεσίας.

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη αφιερώνοντας λίγα μόνο δευτερόλεπτα στο κινητό του, να γίνεται ενεργός πολίτης. Έτσι, ενισχύεται το αίσθημα της συμμετοχικότητας και της  συλλογικότητας.

Οι δύσκολες συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει ο δήμος μας, πιστεύω ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο έτσι, με τη συμμετοχή δηλαδή του κάθε πολίτη και μόνο μέσω της συλλογικότητας.

Εύχομαι οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, να αξιοποιηθούν απ΄ όλους μας  (υπηρεσίες και δημότες) και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ομαλοποίηση και συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας μας.

 

 

Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος

τ. Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης