Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του συλλόγου έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε πληροφορίες, οι οποίες αναρτώνται από τους αρμόδιους του δήμου στην εφαρμογή.