Δήμος Αιγιάλειας

 

Ανδρέου Λόντου 34
Αίγιο Αχαΐας

TK 25100

url: www.aigialeia.gov.gr

Email: contact@ aigialeia.gov.gr

τηλ.:2691360600 και 26910 22200

Roi Business Consultants

 

Ηπείρου 3
Ρίο Αχαΐα

26504

www.roigroup.info 

email: info@roigroup.info

 

 

Ερευνητική Ομάδα Scanlab

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τομέας Επικοινωνιών
και Επεξεργασίας Σήματος
Πανεπιστημιούπολη - Ιλίσια
Αθήνα, Τ.Κ. 157 84