Στείλτε μας την πρότασή σας

 

Μπορείτε να καταθέτετε οποιεσδήποτε προτάσεις, ιδέες και σκέψεις σας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην βελτίωση γενικότερα των διαδικασιών του δήμου αλλά και στον επανακαθορισμό της στόχευσης των στρατηγικών του αποφάσεων, την βελτίωση των δομών και των υπηρεσιών του.

Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας εδώ...