Παρακαλούμε, τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να προβάλουν Δελτία Τύπου μέσω της εφαρμογής για θέματα που σχετίζονται με τον δήμο, να συμπληρώσουν την φόρμα που ακολουθεί. Η δημοσίευση θα γίνει αφού πιστοποιηθούν τα στοιχεία της καταχώρησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.