Ενημερώστε την Τεχνική Υπηρεσία για Βλάβες

 

Μπορείτε να ενημερώνετε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για όποια βλάβη ή δυσλειτουργία παρατηρείτε, μεταβαίνοντας στην ΣΥΝΔΕΣΗ ONLINE και επιλέγοντας τον πορτοκαλί φάκελο.