Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης112 
Άμεση Δράση Αστυνομίας100 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)166
Πυροσβεστικό Σώμα199
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

2103359002 

Δασική Υπηρεσία

191
Γραμμή ζωής SOS1065
Κέντρο Δηλητηριάσεων2107793777