η   π ό λ η   σ ο υ   o n l i n e

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης112 
Ε.Κ.Α.Β. 166

Πυροσβεστικό Σώμα

199
Αστυνομία100