Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου

online
Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου- Πολιτική προσωπικών δεδομένων

5 Ιουνίου 2019 (τελευταία τροποποίηση) (BETA)

Με τη χρήση της εφαρμογής επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή  city.gr → Έκδοση 19.1.1 (Δήμος).

Η παρούσα έκδοση, εξυπηρετεί το δικαίωμα όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το νόμο 3979/2011 των φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (εφεξής Ν.Π.Ι.Δ.) να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ).

Η εφαρμογή city.gr (Έκδοση 19.1.1),  έχει ως στόχο, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (on line) φορέων όπως – νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (εφεξής Ν.Π.Δ.Δ.), με φυσικά πρόσωπα και είναι διαθέσιμη μέσω των διαδικτυακών κόμβων όπως λ.χ του ιστότοπου city.gr, ή των ιστοσελίδων των συνεργαζόμενων φορέων.

Δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης

Η εφαρμογή ανήκει κατά αποκλειστικότητα (χρήση και εκμετάλλευση) στην Roi Business Consultants, η οποία είναι αρμόδια αποκλειστικά για την προώθηση και προβολή της καθώς επίσης και για την εκπαίδευση των χρηστών.

Βασική Έκδοση (Έκδοση 19.1.1)

Η  Βασική Έκδοση (Έκδοση 19.1.1) της εφαρμογής city.gr, παρέχει στα συνεργαζόμενα Ν.Π.Δ.Δ., την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή (πλατφόρμα) που εξυπηρετεί την σε πραγματικό χρόνο, (on line) αμφίδρομη επικοινωνία των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., ώστε αφενός μεν να μπορεί το πρώτο να αναρτήσει ανακοινώσεις και να στείλει μαζικά μηνύματα (push messages) στους χρήστες του συστήματος, αφετέρου, να μπορεί να λάβει πληροφοριακό υλικό από τους δημότες ή τους διερχόμενους για θέματα που αφορούν τον δήμο. Το κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που διαθέτει τη βασική έκδοση, μεριμνά, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3979/2011, για την ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που παράγει, καταχωρίζει, τηρεί, διακινεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζεται.  Η παρούσα έκδοση, λειτουργεί ως πλατφόρμα που εξυπηρετεί τη διακίνηση των πληροφοριών και μόνο, ενώ δεν διαθέτει βάση δεδομένων και δεν συγκεντρώνει υλικό για στατιστικούς ή άλλους λόγους.

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής και οι διαδικασίες υποστήριξής της, είναι εναρμονισμένοι με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία: ν. 2472/1997 καθώς επίσης και την Κοινοτική: Oδηγία 95/46/ΕΕ, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύουν τροποποιημένοι.

Περιγραφή Διαδικασιών και παρεχόμενων Υπηρεσιών

Η εφαρμογή έχει ως σκοπό να υπηρετήσει την αμφίδρομη επικοινωνία δήμου – πολιτών/επισκεπτών. Σχετικά με τα μηνύματα από τον δήμο προς τους πολίτες/επισκέπτες, η βασική έκδοση 19.1.1. αποτελεί πλατφόρμα που υποστηρίζει τη διαδικασία επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, και λειτουργεί συμπληρωματικά σε κάθε άλλο παραδοσιακό ή σύγχρονο μέσο επικοινωνίας με στόχο τη μεγιστοποίηση κατά το δυνατόν του αριθμού των δυνητικών αποδεκτών των μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Σε καμία περίπτωση η τεχνολογία που υιοθετεί η εφαρμογή (όπως άλλωστε όλες οι αντίστοιχες εφαρμογές που παρέχουν τη συγκεκριμένη δέσμη υπηρεσιών) δεν διασφαλίζει ή πιστοποιεί την παραλαβή ή την παράδοση των μηνυμάτων από η σε συγκεκριμένο χρήστη ή  συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Επιπροσθέτως, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά ή υποκαθιστά κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας, όπως λ.χ. το τηλέφωνο, τα μηνύματα από email σε email, τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον τύπο, ή άλλες ιστοσελίδες όπως λ.χ. οι ιστοσελίδες του δήμου. Τέλος, δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά, εξειδικευμένες εφαρμογές, που παρέχουν στοχευμένες λύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες. Ως συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας του δήμου θεωρούνται λ.χ. ανάγκες που προκύπτουν κατά τις περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων που χειρίζεται η πολιτική προστασία και απαιτούνται εξειδικευμένα επίπεδα ασφάλειας, ταχύτητας και ακρίβειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναλυτικά, η εφαρμογή υποστηρίζει την αμφίδρομη επικοινωνία του δήμου-πολιτών/επισκεπτών ως εξής:

Μηνύματα από τον δήμο στους πολίτες

H εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης μηνυμάτων pop ups σε ψηφιακό χάρτη google, και αποστολής μαζικών μηνυμάτων (push messages) στους χρήστες του συστήματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου είναι υπεύθυνες για το περιεχόμενο του κάθε μηνύματος (pop up και Push message) καθώς επίσης και για τη τήρηση του αρχείου των καταχωρήσεων-δημοσιευμένων μηνυμάτων. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί συνδέσμους όπως google maps (χάρτες) google play store (για τις εφαρμογές του κινητού) και www.brandflow.net (αποστολή μηνυμάτων). Η έκδοση 19.1.1, διαθέτει τις εξής κατηγορίες για το διαχωρισμό των μηνυμάτων σε μορφή (pop up): Σημεία ενδιαφέροντος (αξιοθέατα), πολιτιστικές εκδηλώσεις, άλλες εκδηλώσεις, δημοτικά parking, νέα, σύλλογοι, έργα (σε εξέλιξη), υγεία, ασφάλεια (πολιτική προστασία).

Μηνύματα από τους πολίτες στον δήμο

Η εφαρμογή τέλος, δίνει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων για την ενημέρωση βλαβών από πολίτες μέσω της εφαρμογής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) των αρμόδιων υπηρεσιών (λ.χ. τεχνική υπηρεσία, καθαριότητα κλπ). Το κάθε εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα – email που θα παραλαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία του δήμου θα περιλαμβάνει περιγραφή της βλάβης, τον τύπο της βλάβης, τυχόν φωτογραφία της, τη θέση της βλάβης στον χάρτη, καθώς επίσης και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη μέσω της οποίας, θα μπορεί ο αρμόδιος του δήμου, να επικοινωνεί με τον πολίτη/επισκέπτη για τυχόν διευκρινήσεις, πληροφορίες ή ενημερώσεις. Το κάθε εισερχόμενο μήνυμα, προωθείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας που αντιστοιχεί με την επιλεγμένη κατηγορία από τον χρήστη. Η αρμόδια υπηρεσία, αξιοποιεί την εισερχόμενη πληροφορία με σκοπό την επίλυση της βλάβης και μόνο, και ενημερώνει μέσω των μηνυμάτων Pop ups για κάθε σχετική εξέλιξη.

Παρατηρήσεις:

  1. Η εφαρμογή δεν τοποθετεί cookies
  2. Με την επίσκεψή του στην εφαρμογή ο χρήστης, βλέπει στην αρχική σελίδα τον χάρτη google και τα αναρτημένα μηνύματα από τον δήμο για την (σε πραγματικό χρόνο) ενημέρωσή του. Σε περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης, αφού ερωτηθεί, γνωστοποιεί τη γεωγραφική θέση του στον χάρτη google, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εφαρμογής. Καμία πληροφορία σχετική δε συλλέγεται από την εφαρμογή city.gr (έκδοση 19.1.1) δεν καταγράφεται ούτε χρησιμοποιείται για κανέναν απολύτως σκοπό. Σε αυτό το στάδιο ο χρήστης, θα πρέπει να γνωρίζει τους όρους χρήσης συνεργαζόμενων ιστοσελίδων ή προγραμμάτων όπως το google maps ή google play store, γιατί μέσω της δικής μας εφαρμογής, κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών.
  3. Στη περίπτωση που ο χρήστης θέλει να αποστείλει δικό του μήνυμα για θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο δήμο (καθαριότητα, τεχνικά κλπ) καλείται, αφού αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης να καταχωρήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, (παρ’ ότι δεν ακολουθεί διαδικασία επιβεβαίωσης) ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία από τους αρμόδιους του δήμου μαζί του για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες. Επίσης, καλείται να καταχωρήσει τη γεωγραφική θέση στην οποία εντοπίζεται το θέμα στο οποίο αναφέρεται, ώστε να δώσει ακριβείς οδηγίες στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για τη διευθέτησή του. Καμία σχετική πληροφορία που προκύπτει από όλη τη διαδικασία δεν συλλέγεται ούτε τηρείται σε βάση δεδομένων της εφαρμογής city.gr (19.1.1). Η  εφαρμογή, αποκλειστικά και μόνο μεταφέρει, δηλαδή αποστέλλει τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης στις αντίστοιχες υπηρεσίας του δήμου με μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, ξεκινώντας από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ως διεύθυνση υποδοχής των καταχωρήσεων η αρμόδια υπηρεσία του δήμου,  με προορισμό την ηλεκτρονική διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίες, που συνδέετε με την κατηγορία που έχει επιλεχθεί από τον χρήστη. (λ.χ. καθαριότητα ή βλάβες). Το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που θα παραλάβει το αρμόδιο τμήμα του δήμου θα συμπεριλαμβάνει κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα (email) όπως λ.χ. ημέρα και ώρα αποστολής, κλπ. Ο ανωτέρω σχεδιασμός, έχει γίνει έτσι ώστε να ζητά μόνο τα άκρως απαραίτητα στοιχεία από τον χρήστη και μάλιστα χωρίς να ζητά την επιβεβαίωσή τους, διότι ο σκοπός δεν είναι σε καμία περίπτωση η συλλογή ή η αξιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Αποκλειστικός σκοπός της παρούσας εφαρμογής είναι η καλύτερη ενημέρωση του δήμου για δυσλειτουργίες εντός των γεωγραφικών ορίων και αρμοδιότητάς της με στόχο την άμεση αποκατάσταση και άρα την βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη ή του επισκέπτη.
  4. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ψηφιακούς χάρτες εταιρειών όπως η google, διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία, όπως το google play store, καθώς και πλατφόρμες μαζικής αποστολής μηνυμάτων όπως η brandflow. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε τακτικά τους δικούς μας όρους χρήσης της εφαρμογής μας, διότι δύναται να τροποποιηθούν, όπως επίσης τους όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτων των συνεργαζόμενων εφαρμογών (λχ google, brandflow κλπ), για τους οποίους η εφαρμογή δε φέρει καμία ευθύνη, όπως δε φέρει καμία ευθύνη για κάθε τυχόν χρήση δεδομένων των χρηστών που άμεσα ή έμμεσα (όπως λ.χ. μέσω της παρούσας εφαρμογής) χρησιμοποιούνται ή συλλέγονται με κάθε τρόπο από τις συνεργαζόμενες ιστοσελίδες.
  5. Ο κάθε χρήστης, που δεν επιθυμεί να διαθέσει οποιαδήποτε από τις σχετικές πληροφορίες του στους αναφερόμενους (άμεσους ή έμμεσους) φορείς, αλλά ακόμη και σε κακόβουλους οι οποίοι μπορεί παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται να παραβιάσουν τη διαδικασία, μπορεί να  σταματήσει να κάνει χρήση των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η χρήση του site από εσάς

Πλην άλλων διατάξεων, αυτό το site παρέχεται για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μεταβίβαση, εμφάνιση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, παροχή άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταβίβαση ή πώληση στοιχείων, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που λαμβάνονται από το site. Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη και να αντιγράψετε ηλεκτρονικά, να κάνετε download και να εκτυπώσετε μέρη του υλικού που περιέχεται στο site για δική σας μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά

σήματα ή άλλες κοινοποιήσεις αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού σε αυτό το site, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τροποποίηση, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, εμφάνιση ή μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού του site, χωρίς την προγενέστερη γραπτή άδεια των παραπάνω συνεργαζόμενων φορέων. Κάθε τμήμα υλικού που “κατεβάζετε από το site” (download), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό λογισμικό, αρχεία, γραφικά, δεδομένα ή στοιχεία άλλου περιεχομένου, ανήκει στην εφαρμογή city.gr ή στους συνεργαζόμενους φορείς.

Υλικό που υποβάλλετε

Όταν υποβάλλετε υλικό τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε την ευθύνη που αναλογεί σε αυτό, η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την συμμόρφωση με τους όρους νομιμότητας, καθώς και παροχή εγγυήσεων όσον αφορά την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, γνησιότητα και τα πνευματικά δικαιώματα του εν λόγω υλικού. Δεν μπορείτε να “ανεβάσετε αρχεία στο site” (upload), να διανείμετε ή να δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο μέσω του site υλικό που είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, άσεμνο, απειλητικό, προσβάλλει το προσωπικό απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας, είναι καταχρηστικό, παράνομο ή με άλλο τρόπο θίγει την προσωπικότητα, τιμή ,ελευθερία ατόμων, ή μπορεί να συνιστά ή να ενθαρρύνει ένα ποινικό παράπτωμα, να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή να επισύρει με άλλο τρόπο την ευθύνη ή να παραβιάζει κάποιο νόμο. Δεν μπορείτε να κάνετε upload σε στοιχεία εμπορικού περιεχομένου στο site.

Παραίτηση από αξίωση

Η εφαρμογή city.gr (έκδοση 19.1.1) δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου

αυτού του site. Αυτό το site και τα υλικό, στοιχεία, υπηρεσίες και τα προϊόντα σε αυτό συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κείμενο, γραφικά και ζεύξεις, παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατά εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου. Η εφαρμογή city.gr και οι συνεργαζόμενοι φορείς, δεν αποδέχονται κανένα είδος ευθύνης που αντιστοιχεί σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, απουσίας ιών υπολογιστών, ή στην πορεία εκτέλεσης, η εφαρμογή city.gr (19.1.1) και οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται σε αυτό το site θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται σε αυτό το site ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το site δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. η εφαρμογή city.gr (19.1.1) και οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν προβαίνουν σε καμία υπόσχεση ή παροχή εγγύησης σχετικά με την χρήση του υλικού σε αυτό το site από την άποψη της πληρότητας, της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση κακόβουλων ενεργειών, οι χρήστες και όχι οι συνεργαζόμενοι φορείς, αναλαμβάνουν αποκλειστικά όλο το κόστος για όλες τις απαραίτητες εργασίες σέρβις, επισκευές ή διορθώσεις που τυχόν προκύψουν.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεη η εφαρμογή city.gr (19.1.1) και οι συνεργαζόμενοι φορείς για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, υποδειγματική ή παρεπόμενη αποζημίωση, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση,- ακόμα κι αν  έχουν ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από αυτό το site. Αυτοί οι περιορισμοί θα ισχύουν παρά την οποιαδήποτε αναποτελεσματικότητα περιορισμένων ενδίκων μέσων να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ανεξάρτητα δηλαδή από την έκβαση τυχόν εκκρεμούς δίκης. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στην διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, ή την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενη ή έκτακτη αποζημίωση, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε την εφαρμογή city.gr (19.1.1) και τους συνεργαζόμενους φορείς, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους φορείς χορήγησης αδειών και τους προμηθευτές της από κάθε ευθύνη για ζημία, δαπάνη, αποζημίωση και έξοδα, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής δικηγόρου καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξοδα, που απορρέουν από την παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή από κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Internet (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, αμέλεια ή παράνομη συμπεριφορά) από εσάς ή από τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο Site χρησιμοποιώντας τον δικό σας λογαριασμό στο Internet.

Ζεύξη με άλλα sites

Αυτό το site μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web). Η η εφαρμογή city.gr (19.1.1) και οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν ελέγχουν αυτά τα sites, και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο. Ομοίως, η εφαρμογή city.gr (19.1.1) και οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν προσυπογράφουν ούτε εγκρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα sites στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού του site. Ελέγξτε τη διεύθυνση του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον δικό σας WWW browser για να διαπιστώσετε αν βρίσκεστε ακόμα σε αυτό στην εφαρμογή city.gr (19.1.1) και των συνεργαζόμενων φορέων ή αν έχετε μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα.

Δικαιοδοσία

H εφαρμογή city.gr (19.1.1) και οι συνεργαζόμενοι φορείς ελέγχουν την λειτουργία αυτού του site από τα γραφεία τους στην Ελλάδα. Με κανένα τρόπο δεν εγγυόμαστε, ούτε υπονοούμε ότι το υλικό στο site είναι κατάλληλο για χρήση εκτός Ελλάδος. Εάν χρησιμοποιείτε το site από μια τοποθεσία εκτός της Ελλάδος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ούτε να εξάγετε το υλικό στο site παραβιάζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών της Ελλάδος. Κάθε διεκδίκηση που σχετίζεται με την ιστοσελίδα ή τη χρήση αυτής εκ μέρους σας θα διέπεται από τους εσωτερικούς ουσιαστικούς νόμους των δικαστηρίων των Αθηνών, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί σύγκρουσης νόμων, και συμφωνείτε ότι η δικαιοδοσία και η κατά τόπον αρμοδιότητα για κάθε αγωγή που πηγάζει άμεσα ή έμμεσα ή που σχετίζεται με αυτό το site θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Τροποποίηση της Ιστοσελίδας και αυτών των Όρων Χρήσης

Παρέχοντας υλικό σε αυτό το site, η η εφαρμογή city.gr (19.1.1) και οι συνεργαζόμενοι φορείς δεν υπόσχονται ότι το υλικό θα παραμείνει διαθέσιμο σε σας. Η η εφαρμογή city.gr (19.1.1) και οι συνεργαζόμενοι φορείς δικαιούνται να διακόψουν ανά πάσα στιγμή το σύνολο ή μέρος αυτού του site, χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Η η εφαρμογή city.gr (19.1.1) και οι συνεργαζόμενοι φορείς επίσης διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τις κοινοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται αυτή η εφαρμογή , και η χρήση της εκ μέρους σας μετά τις εν λόγω αλλαγές θα θεωρείται ότι εκφράζει τη συναίνεσή σας στους εν λόγω τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις της συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε σας και την εφαρμογή city.gr (19.1.1) και τους συνεργαζόμενους με την εφαρμογή φορείς σχετικά με όλες τις πτυχές της χρήσης αυτού.

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου.

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και έχει τεθεί σε λειτουργία από την Roi Business Consultants, και δε συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα. Στοιχεία τα οποία καταχωρούνται από τους ίδιους τους χρήστες και εν γνώση τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, παραμένουν αποκλειστικά και μόνο στις υπηρεσίες του δήμου και διέπονται από την πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος για αυτές τις διαδικασίες.

Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Ενδέχεται για την βελτίωση του παρόντος διαδικτυακού τόπου να διατηρήσουμε μη προσωπικά στατιστικά στοιχεία.

Η βασική έκδοση 19.1.1 (για τους Δήμους) δεν χρησιμοποιεί cookies. Ενδέχεται, σε συμπληρωματικές στατικές πληροφοριακές σελίδες, όπως λ.χ. αυτές στον φάκελο city.gr/cityprofile), για την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη καθώς και για την καταγραφή διαφόρων ενεργειών και στατιστικών, να χρησιμοποιήσουμε plugings του WordPress, που να εμπεριέχουν cookies. Δεν παρέχουμε άλλο τρόπο ενημέρωσης ή διαγραφής των στοιχείων (πχ με επικοινωνία μαζί μας) γιατί τα στοιχεία που κρατούνται είναι μη προσωπικά.

Συλλογή μη προσωπικών δεδομένων από τρίτες εταιρείες.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων (ανεξάρτητων από εμάς). Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστοτόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως λ.χ.αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων push notifications εφόσον το επιτρέψετε, ή διαφήμιση.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πρακτική της google για τις διαφημίσεις κάντε κλικ εδώ

 

με την υποστήριξη του