η πόλη σου online

H Roi Business Consultants, διαθέτει στους ΟΤΑ και στις συνδεδεμένες σε αυτούς επιχειρήσεις, την εφαρμογή city.gr.

Η εφαρμογή είναι ένας Διαδημοτικός Χάρτης της Ελλάδας, στον οποίο ο κάθε δήμος προβάλλει τις πληροφορίες που ο δημότης θα ήθελε να γνωρίζει. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες: Πολιτική Προστασία, Ανακύκλωση, Δημοτικές θέσεις Στάθμευσης κλπ, Διαδρομές ΜΜΕ, διαδρομές φιλικές σε ΑμΕΑ αλλά και κάθε άλλο στοιχείο πιο εξειδικευμένο, όπως λ.χ. χρήσης γης, ατμοσφαιρικοί ρήποι, θερμοκρασία κλπ… 

A ‘Εκδοση

Η εφαρμογή city.gr ξεκίνησε το 2006, (βλ, εδώ έκδοση 2006) ως το πλέον καινοτόμο εργαλείο προβολής της Αθήνας ως τουριστικό προορισμό.

Αξιοποιήθηκε από πολλούς φορείς  εκ των οποίων ο Δήμος Αθηναίων και η Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ Α.Ε.)

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με την συνεργασία των Roi Business Consultants , Artaxia A.E. και Qix Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης. στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας / e- CULTURE ψηφιακός πολιτισμός του Γ΄ ΚΠΣ, σε συνεργασία με τις A, B καιι Γ΄Εφορείες Αρχαιοτήτων Αθηνών, το ΚΣΝΜ, την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Αθήνας,  καθώς και με τον Δήμο Αθηναίων.

Ευχαριστίες

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην τότε Δήμαρχο Αθηνών κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για το ενδιαφέρον που έδειξε στο έργο μας, στον  κύριο Αλέξανδρο Μάντη  Προϊστάμενενο  Α΄ Εφορείας Ακρόπολης για την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς επίσης στούς κ. κ. Αλέξανδρο Κρασοκερά και Στέλιο Χαριτάκη για την ψηφιακή απόδοση και επιτυχή προβολή του στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ευχαριστούμε επίσης, το Δ.Σ. και τα μέλη του συλλόγου Εν Αθήναις, για το πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο, το οποίο διέθεσαν για την υλοποίηση του έργου.

Δήμοι

Σήμερα, το εγχείρημα της επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο των Δήμων με τους πολίτες, αποτελεί τη νέα πρόκληση της Roi, τόσο λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της όσο και λόγω της αναγκαιότητάς της. Στην πορεία αυτή, την τεχνική υποστήριξή κάποιων εκδόσεων, έχει αναλάβει η ερευνητική ομάδα SCAN LAB (τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών,  ενώ, την προβολή και προώθησή του έχει επιμεληθεί η  Open Mind Group.

Πρώτη έκδοση city.gr (2007-01.A)

Roi Business ConsultantsArtaxia A.EQix Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης (2007)

TV Spot 2020 (SAMPLE)

Powered by Roi Business Group ©2021