Ο Διαδημοτικός Χάρτης city.gr, παρέχει πληροφορίες που προέρχονται από τις υπηρεσίες του κάθε δήμου προς τον πολίτη ή τον επισκέπτη, σχετικά με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά του, όπως  Ανακύκλωση, Δημοτικές θέσεις Στάθμευσης, Διαδρομές ΜΜΕ, διαδρομές φιλικές σε ΑμΕΑ αλλά και κάθε άλλο στοιχείο πιο εξειδικευμένο, όπως λ.χ. Πολιτική Προστασία κλπ.

A ‘Εκδοση

Η εφαρμογή city.gr ξεκίνησε το 2006, (βλ, εδώ έκδοση 2006) ως το πλέον καινοτόμο εργαλείο προβολής της Αθήνας ως τουριστικό προορισμό.

Αξιοποιήθηκε από πολλούς φορείς  εκ των οποίων ο Δήμος Αθηναίων και η Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ Α.Ε.)

Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με την συνεργασία των Roi Business Consultants , Artaxia A.E. και Qix Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης. στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας / e- CULTURE ψηφιακός πολιτισμός του Γ΄ ΚΠΣ, σε συνεργασία με τις A, B καιι Γ΄Εφορείες Αρχαιοτήτων Αθηνών, το ΚΣΝΜ, την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Αθήνας,  καθώς και με τον Δήμο Αθηναίων.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την Πρώτη έκδοση city.gr (2007-01.A)

Roi Business ConsultantsArtaxia A.EQix Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης (2007)

 

Β Έκδοση 

Στη συνέχεια, το εγχείρημα της επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο των Δήμων με τους πολίτες, αποτελεί τη νέα πρόκληση της Roi, τόσο λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της όσο και λόγω της αναγκαιότητάς της. Στην πορεία αυτή, την τεχνική υποστήριξή κάποιων εκδόσεων, έχει αναλάβει η ερευνητική ομάδα SCAN LAB (τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών,  ενώ, την προβολή και προώθησή του έχει επιμεληθεί η  Open Mind Group. Η Δεύτερη έκδοση, απέσπασε Xρυσή – Gold διάκριση στα βραβεία των Best City Awards 2022

TV Spot 2020 (SAMPLE)

Powered by Roi Business Group ©2023